Termeni si conditii

Acceptul dumneavoastră
Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.blh.ro. Site-ul www.blh.ro este proprietatea SC General Software Group SRL, cu sediul în Str. Dunării, nr.222, cod poștal 140085, Alexandria, județul Teleorman, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J34/137/2010.

Utilizarea site-ului (accesul, navigarea și înregistrarea unui cont de utilizator pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze imediat accesarea site-ului.

 

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul site-ului, www.blh.ro, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

 

Accesul pe site

SC General Software Group SRL  va acorda permisiunea de utilizare a site-ului www.blh.ro sub condiția respectării următorilor Termeni de folosință:

– este interzisă copierea integrală sau parțială, distribuirea oricărei părți sau secțiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizează copierea, precum și copierea în scopul distribuirii;

– este interzisă orice intervenție care ar putea cauza disfuncționalitatea website-ului, chiar și temporară, fără autorizarea prealabilă obținută în scris de la SC General Software Group SRL;

– este interzisă orice alterare sau modificare a oricărei părți a website-ului, exceptând acele modificări ori alterări, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizării corespunzătoare a website-ului pentru scopul în care a fost creat;

– este interzisă orice acțiune care afectează negativ activitățile corecte, rezonabile și permise ale celorlați utilizatori sau intimidează, hărțuiește ori agresează verbal sau vizual ceilalți utilizatori ai site-ului, inclusiv accesarea și utilizarea conturilor personale ale altor utilizatori;

– sunt interzise orice utilizări care constau în transmiterea de materiale publicitare sau mesaje comerciale către utilizatorii website-lui;

– este interzisă orice acțiune, activitate chiar și prin omisiune, prin care s-ar putea facilita sau încuraja acțiuni care încalcă Termenii și condițiile de utilizare enunțați în cuprinsul acestui document ori dispozițiile legale aplicabile pentru desfășurarea legală a activităților specifice.

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta, declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe acest website și în consecință vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie sa anunțați imediat administratorul site-ului. Site-ul www.blh.ro nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel prin utilizarea neautorizata a contului.

Prin prezenta declarați pe proprie răspundere că sunteți de acord să nu utilizați niciun sistem automat care să trimită cereri către site-ul www.blh.ro și care să poată cauza nefuncționarea sau funcționarea încetinită a acestuia.

 

Serviciile oferite

– www.blh.ro pune la dispoziția utilizatorilor săi o serie largă de produse și servicii online, informații despre produsele și serviciile aflate în oferte.

– www.blh.ro vinde produsele si serviciile prezentate pe site și are statut de intermediar, mandatar sau comisionar în raporturile comerciale inițiate pe baza informațiilor prezente pe site. Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a produselor și serviciilor prezentate în cadrul site-ului au loc exclusiv între utilizator și site-ul www.blh.ro.

 

Responsabilitățile site-ului www.blh.ro față de produsele prezentate

www.blh.ro:

– nu garantează în niciun mod pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de alți membri înregistrați.

– nu își asumă absolut nicio răspundere pentru oricare dintre schimbările de preț apărute la produsele afișate pe site și pentru niciun fel de pagube sau pentru pierderi de profit.

– nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor sau a produselor la care se ajunge prin legături de pe acest site. Răspunderea pentru aceste site-uri o poarta în totalitate proprietarii site-urilor respective.

– nu este responsabil pentru pagubele utilizatorilor sau altele apărute în cazul accesării link-urilor puse la dispoziție.

– nu garantează și nici nu este responsabil în niciun fel dacă produsele achiziționate de dumneavoastră nu corespund scopurilor concrete pentru care au fost cumpărate.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt, în mod expres, drepturile de autor și conexe listate de Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, drepturile specifice de marca listate de Legea 84/1998 și completările și modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile în completare sau alte dispoziții legale privind numele de comerț, drepturile de imagine dar fără a se limita la acestea.

Conținutul acestui site vă este oferit dumneavoastră în mod individual, deși unele caracteristici ale sale pot permite interacțiunea cu alți utilizatori, numai în scop informational și pentru uz personal. Conținutul sau nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord sa nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

 

Conținutul încărcat pe site

Review-urile, comentariile și aprecierile apărute pe www.blh.ro aparțin utilizatorilor înregistrați care au ales să își posteze propriile păreri. Prin urmare, aceste review-uri, comentarii și aprecieri sunt rezultatul unor opinii subiective și nu garantează absolut niciun nivel de performanță și calitate al unui produs sau serviciu.

Conținutul site-ului www.blh.ro poate fi utilizat numai în scopuri de informare, iar orice utilizare în scopuri comerciale se va face numai cu acordul scris al www.blh.ro și al reprezentanților legali ai SC General Software Group SRL.

În calitate de utilizator al website-ului vă asumați răspunderea legală cu privire la conținutul materialelor pe care le postați. Prin postare susțineți și garantați că:

– sunteți titularul/proprietarul materialului pe care îl postați sau sunteți titularul unei autorizări, ori ați obținut consimțământul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv în orice fel și astfel puteți să dispuneți de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website și pe orice canale media, în același timp autorizați site-ul www.blh.ro acordându-i consimțământul pentru utilizarea tuturor și oricăror materialelor postate și a conținuturilor lor, indiferent că privesc mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate, toate acestea încorporate sau aflate în legătura cu materialele postate, în scopul publicării și utilizării acestor materiale pe site, conform politicii site-ului și conform acestor Termeni și Condiții;

– dețineți consimțământul, autorizarea din partea fiecărei persoane identificabilă, vizual sau auditiv, în conținutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea acesteia pe website, implicit în contexte publice, și pe orice canale media, în condițiile și limitele prevazute în prezentul document care stabilește termenii și condițiile utilizării website-ului. În același timp prin postarea conținutului materialului pe website, acordați către www.blh.ro o licență neexclusivă, cu titlu gratuit, nerevocabilă pe durata termenului legal de protecție a drepturilor recunoscute și protejate de lege pentru utilizări ulterioare ale conținutului oricărui material postat pentru scopuri ce țin de operabilitatea website-ului în relație cu toți ceilalți utilizatori, astfel fiind permise actele de reproducere, distribuire, punerea la dispoziția publicului a materialului respectiv, precum realizarea unor materiale derivate din acesta, dar și pentru promovarea sau reutilizarea în orice format media și prin orice canale media a unor parți sau a întregului conținut al website-ului, care conține și materialul încărcat de dumneavoastră.

În ceea ce privește materialele, pozele, anunțurile, comentariile, link-urile postate, prin postare agreați următoarele:

– să nu postați materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile la intimitate și viață privată, drepturile de imagine și utilizarea imaginii unei persoane în public și publicitate, decât dacă sunteți proprietarul acestor materiale sau aveți consimțământul proprietarului sau titularilor de drepturi de a posta materialul și de a acorda licența către www.blh.ro și/sau terți utilizatori ai website-ului în condițiile expres arătate mai sus;

– să nu postați materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri care prin conținutul lor sunt defăimătoare și care în mod direct sau indirect ar putea dăuna site-ului www.blh.ro sau oricăror terțe persoane fizice sau juridice;

– să nu postați materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri obscene sau pornografice, ori violente sau care îndeamnă la încălcarea drepturilor omului recunoscute prin legislația română și/sau tratate și convenții internaționale în domeniu;

– să nu postați materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri ale căror conținut ar putea leza integritatea și demnitatea umană, care sunt defăimătoare, amenințătoare, de hărțuire, cu conținut violent, care să instige la ură sau la discriminare împotriva unui grup după rasă, religie, etnie, sex, vârstă, orientare sexuala;

– să nu postați materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri ale căror conținut promovează în orice fel activități ilegale;

– să nu postați materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale indiferent dacă prin conținutul lor s-ar promova servicii sau produse oferite de o companie sau de către o persoana fizica fie ea și autorizată;

– să evitați în orice circumstanță să folosiți identitatea unei alte persoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare.

În cazul în care vom observa activități care încalcă termenii și condițiile enunțate în prezentul document sau ne vor fi semnalate materiale, poze, anunțuri, comentarii, link-uri al căror conținut încalcă în totalitate sau în parte prevederile mai sus menționate sau oricare alte prevederi legale în vigoare, accesul la acestea va fi blocat, iar conținutul conservat pentru a putea fi pus la dispoziția autorităților în cazul în care va fi solicitat.

Dacă sunteți titularul unui drept de autor și apreciați ca vreun utilizator al website-ului v-a încălcat drepturile, puteți trimite o notificare administratorilor site-ului www.blh.ro în condițiile prevazute de Legea comerțului electronic cu modificările ulterioare. Notificările pot fi trimise pe e-mail la adresa suport@blh.ro sau în scris la sediul social al SC General Software Group SRL din Str. Dunarii, nr.222, Alexandria, cod postal 140085, județul Teleorman.

Orice notificare trebuie datată și semnată, iar în cazul în care drepturile aparțin unui terț, altul decât însuți semnatarul notificării o procură specială va trebui atașată notificării, în maximum 20 de zile lucrătoare de la transmiterea notificării pentru ca aceasta să devină efectivă ori o însușire a notificării de către însuși titularul dreptului pretins a fi încălcat.

 

Orice notificare va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

Semnătura fizică sau electronică a titularului dreptului sau a persoanei împuternicite să îl reprezinte pe titularul unui drept exclusiv de proprietate intelectuală, drept pretins ca fiind încălcat;

Indicarea materialului purtător de drepturi de autor ce se pretinde a fi încălcat sau după caz o lista a materialelor;

Datele de contact ale semnatarului notificării: nume, prenume, adresa poștală, telefon, fax, e-mail.

Acceptați că pe durata utilizării website-ului luați contact cu materiale, anunțuri, link-uri, comentarii postate și că www.blh.ro nu poate fi tras la răspundere pentru niciun element ce ține de orice aspecte privind materialele și conținutul acestora care au fost postate de oricare dintre utilizatorii website-ului. În același timp prin accesarea website-ului vă puteți expune unor materiale pe care le puteți considera ofensatoare, indecente, respingătoare și prin accesare sunteți implicit de acord să nu exercitați și să renunțați la exercitarea oricăror drepturi legale însoțite sau nu de o cerere de despăgubiri pe care în anumite circumstanțe le-ați putea pretinde de la www.blh.ro.

Acceptarea celor de mai sus, prin accesarea website-ului, implică acordul dumneavoastră prin care garantați protejarea împotriva oricăror pretenții formulate împotriva site-ului www.blh.ro, sau a proprietarilor/operatorilor, afiliaților și/sau licențiatorilor acestuia prin asumarea răspunderii personale pentru orice încălcări de drepturi comise prin accesarea și utilizarea website-lui de către dumneavoastră personal sau de către un terț care utilizează datele dumneavoastră de logare cu știința dumneavoastră sau ca o consecință a neglijenței în asigurarea securității datelor.

 

Limitări de responsabilitate

SC General Software Group SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al website-ului, va lua toate măsurile legale și va face toate eforturile rezonabile necesare pentru a asigura legalitatea funcționarii website-ului www.blh.ro și în acest scop va încerca sa corecteze orice erori sau omisiuni cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SC General Software Group SRL nu își asumă responsabilitatea pentru inadvertențe, erori sau omisiuni sau orice utilizări neautorizate sau ilegale de conținuturi care încalcă drepturile de orice fel ale unor terți, persoane fizice sau juridice.

Orice utilizator recunoaște și este de acord ca SC General Software Group SRL ori reprezentanții săi legali, directorii, agenții sau afiliații nu vor fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent că acestea s-au produs ori sunt pe cale sa se producă în mod direct sau indirect, că sunt, minore, de importanta majoră sau incidentale ori speciale, incluzând dar nelimitându-se la pierderi de profit, redirecționarea clientelei, obținerea de avantaje directe sau indirecte de către orice utilizator din asocierea unor nume și imagini personale comerciale sau publice ori alte pierderi de orice fel și orice natură, rezultate din utilizarea website-ului sau orice aspect decurgând din utilizarea oricărui serviciu oferit de website utilizatorilor săi sau partenerilor comerciali în orice scop.

Orice utilizator este de acord să protejeze și să asigure pe SC General Software Group SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi prin asumarea propriei responsabilități pentru orice activități sau acțiuni proprii sau săvârșite de un terț prin utilizarea datelor sale de înregistrare, cu știința utilizatorului sau în mod fraudulos ca urmare a neglijentei utilizatorului în asigurarea securității propriilor date și care, în orice circumstanță ar putea angaja în orice fel răspunderea acestora împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, somații, pierderi, daune, costuri (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaților), cheltuieli de judecata (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaților), decizii, amenzi, sau orice alte obligații rezultate din sau conexe oricărei acțiuni a utilizatorului privind sau rezultând din accesarea sau folosirea serviciului.

SC General Software Group SRL prin intermediul website-ului www.blh.ro în calitate de administrator și proprietar al acestuia iși rezervă dreptul de a derula, desfășura în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site prin sine însuși sau printr-un terț în nume propriu sau în numele unui terț. Campaniile și promoțiile derulate pe website nu necesita acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea spoturilor publicitare și a promoțiilor precum și a modului de desfășurare și prezentare pe website nu necesită acordul vizitatorilor și orice schimbări, alterări, modificări ale spațiului și conținutului publicitar pot fi realizate fără anunț prealabil sau acord din partea vizitatorilor sau utilizatorilor.

SC General Software Group SRL nu acorda nicio garanție și nu-și asuma nicio responsabilitate pentru niciun produs sau serviciu făcut disponibil de către sau oferit de către o terță parte, fie ea persoana fizica sau juridica, prin intermediul www.blh.ro sau prin orice legătură cu un site realizată prin orice modalitate, așa cum nu-și asumă nicio responsabilitate pentru niciun conținut apărut în orice banner sau alt fel de material publicitar.

 

Utilizarea site-ului de către minori

Dacă sunteți minor și accesați site-ul, o puteți face doar sub supravegherea părintelui dumneavoastră sau a tutorelui legal. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a revizui informația personală a copilului său, de a solicita ștergerea acesteia și poate refuza sau interzice viitoarele prelucrări și folosiri ale informațiilor aparținând minorului.

SC General Software Group SRL recomanda tuturor părinților și/sau tutorilor legali să informeze și să instruiască minorii, într-un mod adecvat și corect, cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor personale, în momentul folosirii Internet-ului și al site-ului.

 

Garanții

Accesând și utilizând website-ul www.blh.ro sunteți implicit de acord cu termenii și condițiile enunțate în prezentul document și agreați:

a) să apărați, să garantați că nu veți folosi website-ul și niciunul din serviciile oferite pe website în alte scopuri decât cele permise de administrator/proprietar;

b) să renunțați la formularea și exercitarea oricăror acțiuni în pretenții, explicite sau implicite, față de www.blh.ro, administratorii, ofițerii, directorii, angajații și agenții săi;

c) să apărați administratorii, ofițerii, directorii, angajații și agenții și să îi susțineți pe aceștia ca nefiind răspunzători cu privire la orice fel de pretenții, revendicări, reclamații, daune, obligații, pierderi, costuri sau datorii, cereri (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaților) provenite din accesarea, vizitarea, utilizarea website-ului;

d) încălcarea din partea dumneavoastră, ca și utilizator, sau a oricăror terți a oricăror termeni și condiții enunțate în prezentul document;

e) încălcarea de către orice utilizator, vizitator, client a oricăror drepturi ale unei terțe părți care poate fi utilizator, vizitator, client în calitate de persoana fizica și juridica;

f) orice pretenție rezultând din cauzarea oricărei daune unei terțe părți ca urmare a postării, vizionarii sau utilizării unui material încărcat de către dumneavoastră pe www.blh.ro.

 

Informații legate de marcă

Denumirea www.blh.ro și sigla „Business Level Host” sunt mărci înregistrate ale SC General Software Group SRL. Mărcile SC General Software Group SRL nu pot fi afișate sau utilizate sub nicio formă fără acordul expres al proprietarului de drept.

 

Disponibilitatea serviciului

SC General Software Group SRL își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a website-ului www.blh.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

 

Drept aplicabil

Prin folosirea website-ului www.blh.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului ca legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizatori și SC General Software Group SRL sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.