Politica de confidențialitate

Notă de informare

SC General Software Group SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați, respectând aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor.

Dacă sunteți minor și accesați site-ul, o puteți face doar sub supravegherea părintelui dumneavoastră sau a tutorelui legal. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a revizui informația personală a copilului sau, de a solicita ștergerea acesteia și poate refuza sau interzice viitoarele prelucrări și folosiri ale informațiilor aparținând minorului.

SC General Software Group SRL recomandă tuturor părinților și/sau tutorilor legali să informeze și să instruiască minorii, într-un mod adecvat și corect, cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor personale, în momentul folosirii Internet-ului și a site-ului www.blh.ro.

Definițiile termenilor

Precizăm că pentru a putea înțelege mai bine Politica de Confidențialitate trebuie ca, mai întâi, să vă însușiți corect următoarele definiții ale cuvintelor cheie, cu scopul de a nu exista confuzii sau interpretări greșite ale politicii noastre de confidențialitate.

Date cu caracter personal – informații referitoare la o persoana fizică;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – operațiunea care se efectuează asupra datelor personale;
Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;
Date statistice – date obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal și care sunt utilizate numai pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare;
Date anonime – date ce nu pot fi asociate cu o persoană;
Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date personale;
Terț – orice persoană fizică sau juridică, alta decât persoanele care sunt autorizate sa prelucreze date;
Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă are sau nu calitatea de terț.
Toate datele personale pe care ni le furnizați în calitate de utilizator/vizitator al site-ului www.blh.ro, beneficiază de prelucrare numai în scopul oferirii în condiții optime de către SC General Software Group SRL a serviciilor sale pe internet.

Prin completarea formularului de înregistrare prin care deveniți membru al comunității www.blh.ro, vă dați în mod expres și neechivoc, consimțământul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să intre în baza de date a societății SC General Software Group SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta.

Scopurile colectării datelor utilizatorilor de către SC General Software Group SRL, fără ca aceasta să implice asumarea oricărei alte obligații din partea acestei societăți, sunt următoarele:

– postarea conținutului materialelor utilizatorilor/vizitatorilor pe site-ul www.blh.ro;

– transmiterea și postarea mesajelor utilizatorilor/vizitatorilor pe site;

– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;

– introducerea comentariilor cu privire la fișierele adăugate de către ceilalți membri pe site-ul www.blh.ro;

– căutarea și adăugarea de prieteni cu interese comune, transmiterea de mesaje altor membri înscriși pe site;

– participarea la concursuri, promoții;

– completarea chestionarelor sau abonarea la buletinele de știri sau alte liste de corespondență;

– transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);

– transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea societății SC General Software Group SRL și a terților cu care SC General Software Group SRL are relații de orice natură (inclusiv comerciale);

– statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii website-ului www.blh.ro și pentru crearea unor elemente;

– caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

– transmiterea și postarea mesajelor utilizatorilor/vizitatorilor pe site;

La libera alegere, puteți opta sa ne furnizați unele date personale pentru crearea și activarea unui cont valabil și funcțional pe site-ul www.blh.ro, în scopul de a beneficia de serviciile informatice oferite de către SC General Software Group SRL În momentul creării contului pe site, aveți posibilitatea de a opta pentru servicii privind primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru în nume propriu sau în numele unor terți clienți prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001 cu respectarea condițiilor de forma, puteți, o data pe an, să exercitați un drept de acces la datele furnizate, pentru a afla dacă acestea sunt sau nu prelucrate. De asemenea puteți oricând exercita, în condițiile prevăzute de aceeași lege, un drept de intervenție asupra datelor în sensul rectificării, actualizării, blocării sau ștergerii datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi. În special cu privire la datele incomplete sau inexacte, aveți posibilitatea exercitării unui drept de opoziție în situații particulare în sensul descris de lege, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să solicitați oricând doriți ștergerea contului sau anonimizarea datelor.

Ștergerea contului nu va avea ca efect și ștergerea materialelor de orice fel care au fost transmise în mod public la momentul respectiv.

Pentru situațiile în care veți solicita ștergerea contului, agreați și înțelegeți că ștergerea datelor personale ce vă aparțin va fi urmată de anularea contului dumneavoastră din sistem și în consecință de imposibilitatea de a accesa serviciile oferite de SC General Software Group SRL.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus arătate, puteți adresa o cerere pe e-mail la adresa support@blh.ro sau în scris la sediul social al SC General Software Group SRL din Str. Dunării, Bl.820, SC.D, Ap.59, Alexandria, cod postal 140085, județul Teleorman. În eventualitatea adresării unei astfel de cereri, în scopul urgentării efectelor acesteia, vă rugăm să studiați cu atenție prevederile legislației aplicabile, astfel încât solicitarea să îndeplinească toate condițiile de formă și conținut prevazute de lege.

Colectarea datelor tehnice ale utilizatorilor în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite prin intermediul website-ului, www.blh.ro poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre vizitatorii site-ului.

Colectarea datelor tehnice de către www.blh.ro se poate realiza în următoarele modalități:

– din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării site-ului www.blh.ro, sunt furnizate anumite informații legate de acces, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați accesat site-ul, durata vizitei, sistemul de operare folosit, informații ce vor fi stocate de SC General Software Group SRL;

– prin intermediul cookie-urilor: când vizitați www.blh.ro este posibil să vă fie transmis un cookie pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor sau în scopul de a va permite o mai buna utilizare a site-ului.

Cookie-ul constă într-un fișier de tip „.txt”, oferit browser-ului dumneavostră de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul calculatorului folosit pentru accesarea site-ului. Majoritatea browser-elor sunt setate sa accepte aceste fișiere. Dacă nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dumneavoastră să vă anunțe de fiecare dată când primiți câte un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri.

Atenție: dacă ați setat browser-ul să refuze cookie-urile, este posibil ca unele secțiuni ale website-ului să nu poată fi accesate în parametri normali.

Cookie-urile ne conferă posibilitatea de recunoaștere a sistemului la fiecare vizită pe site-ul www.blh.ro. Acest lucru ne ajută să vă putem furniza mesaje, inclusiv comerciale, adaptate preferințelor dumneavoastră, să prelucram datele referitoare la înțelegerea și folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser pe care îl utilizați.

Accesul la datele personale

Următoarele date cu caracter personal – nume de utilizator, sex, vârstă, locație – vor fi dezvăluite terților utilizatori și vizitatori ai website-ului în măsura în care informațiile furnizate sunt reale, prin afișarea lor pe pagina personala ce găzduiește profilului public. Exceptând informațiile menționate în prealabil, SC General Software Group SRL nu va dezvălui niciun fel de informații personale despre utilizatorii săi către terțe părți fără acordul prealabil al acestora. Putem oferi informațiile dumneavoastră personale (care au acordul dumneavoastră de a fi distribuite) afiliaților noștri, consultanților, distribuitorilor, comercianților și furnizorilor de servicii, cu care colaboram pentru susținerea și dezvoltarea site-ului.

SC General Software Group SRL poate dezvălui, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, informații care permit identificarea în mod personal, atunci când legea prevede în mod expres acest lucru și când toate condițiile legate de garanțiile legale sunt îndeplinite sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesară pentru a proteja drepturile și interesele SC General Software Group SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. SC General Software Group SRL nu încurajează declararea datelor nereale, întrucât acestea odată dovedite a fi nereale nu pot beneficia de protecție legală.

SC General Software Group SRL nu vinde, nu oferă la schimb și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

SC General Software Group SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații sau date cauzate de orice defecțiuni sau erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul www.blh.ro

Link-uri externe

Pe website-ul www.blh.ro pot fi puse la dispoziția publicului spoturi, link-uri sau bannere publicitare care pot conduce spre alte pagini web, aparținând unor terțe persoane fizice sau juridice. Informațiile de orice fel, incluzând informațiile cu caracter personal, furnizate unor astfel de pagini nu intra sub controlul sau autoritatea SC General Software Group SRL și acesta nu poate fi făcut responsabil pentru orice utilizare a acestora în orice mod.

Politica Anti-Spam

SC General Software Group SRL se opune trimiterii de e-mail-uri comerciale nesolicitate și/sau spam. Dacă observați sau considerați că ați primit un e-mail nesolicitat de la noi, vă rugăm sa ne anunțați printr-un e-mail la support@blh.ro, pentru a investiga cauza.

Securitatea

Accesul la datelor dumneavoastră este permis exclusiv angajaților SC General Software Group SRL și acelor terți cărora le sunt necesare aceste informații pentru administrarea, optimizare și îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

SC General Software Group SRL ia toate măsurile de siguranță și securitate pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră, prin mecanisme fizice, electronice și procedurale de protecție, dar nu poate garanta integritatea datelor cu caracter personal și nu poate elimina complet eventuale riscuri.

Modificări ale Acordului de Confidențialitate

SC General Software Group SRL își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Acord și vă aduce la cunoștința utilizatorilor aceste modificări în cazul în care acestea afectează datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Orice modificare intră în vigoare imediat în cazul utilizatorilor nou înregistrați. În cazul utilizatorilor deja înregistrați, modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare în ziua imediat următoare publicării acestora.